13

Investments

Eminent Real Estate initieert en structureert vastgoedbeleggingsfondsen in Nederland ten behoeve van (semi)professionele beleggers. Hierbij wordt vaak gekozen voor een fiscaal transparante samenwerkingsstructuur als een C.V. (commanditaire vennootschap) of FGR (fonds voor gemene rekening).

Onze clientèle bestaat uit (semi)professionele beleggers waaronder (oud)ondernemers en hun families.

Eminent Real Estate biedt (semi)professionele beleggers de mogelijkheid om te investeren in verschillende type vastgoed met verschillende beleggingsstrategieën binnen de categorieën: wonen, zorg en werken.